Hva kan jeg bestille?
Noble Tours reiser foregår med rutefly over hele verden.
Du kan bestille flybillett fra/til samme reisemål fra de fleste flyplasser i Norge, kun hotellopphold, eller pakkereiser (fly og hotell i en kombinasjon).
Prisene som du får oppgitt, inkluderer estimerte flyskatter. Ved bekreftelse fra Noble Tours, får du oppgitt nøyaktige flyskatter for din reise.

Pakke - fly og hotell
Flyprisene som benyttes for pakkearrangementer, vil ofte være gunstigere enn de flyprisene vi kan tilby ved kun kjøp av flyreise.
Det er ikke nødvendig at antall hotellnetter tilsvarer flybillettens varighet.

Spesielle betalingebetingelser ved kampanjepriser o.l.
Du vil ofte få tilbud om kampanjepriser og andre spesialpriser hvor flybilletten må utestedes svært kort tid etter bestilling. I slike tilfeller gjelder spesielle betalingsbetingelser som avviker fra de normale betingelsene nedenfor. Det vil fremkomme på din bestillingsbekreftelse. Det er svært viktig at disse betingelsene overholdes. I motsatt tilfelle vil din bestilling automatisk bli avbestilt.

Mindre enn 30 dager til avreise
Reisen må betales omgående (enten via kredittkort, bankgiro eller "kontant" - faktura vil ikke bli tilsendt pr post. Se informasjon om betalingsmåter nedenfor).

Kredittkort
Ønsker du å betale med kredittkort, sender vi deg et autorisasjonsskjema som du returnerer til oss i utfyllt stand. Denne gir oss rett til å belaste ditt kredittkort.
Følgende kort aksepteres: Visa, Mastercard og Eurocard.
Fakses tilbake i utfyllt stand: 23 31 69 68 (23 31 69 58)
Kortinformasjon kan også sendes på e-mail til oss. Denne e-mailen blir da slettet.

Kontant betaling direkte hos Noble Tours:
Kontant betaling kan gjøres i vår butikk.
Adresse:
Akersgaten 41
0158 Oslo
Åpningstider: mandag - fredag kl 0900 - 1700

Faktura/Betaling
Betalingsfristen blir satt til den datoen flyselskapet bestemmer for billetteringsdato. Her gjelder forskjellige regler fra forskjellige flyselskap. Sjekk med oss hvilke betingelser gjelder for deres bestilling.

Depositum
Dersom er det mer enn 90 dager til avreise, sender vi depositumsfaktura på kr 1000,- pr. person. Sluttfaktura sendes etter gjeldende frister fra flyselskap. Hvis billettutstedelse kreves med en gang, så blir regning for hele beløpet sendt.

Så snart sluttbeløp er registrert på vår bankkonto, oversendes reisedokumenter kostnadsfritt pr. post, med mindre annet er avtalt. Vennligst påse at alle dokumenter er i overensstemmelse med din bestilling.

Forespørsler
Det gjøres oppmerksom på at e-mail som ikke inneholder noe navn og kontaktinformasjon som telefon og adresse, ikke vil bli prioritert. Henvendelser som gjøres via telefon og e-mailer som har utfyllende informasjon med ønsket avreisedato og hjemreisedato, navn på alle reisende, kontaktinformasjon, vil bli prioritert.
Hvis et spesifikt tilbud ønskes, belastes dette med et administrasjonsgebyr på kr. 300,- (k 500). Dette beløpet vil bli trukket ifra ved sluttfaktura hvis reisen blir realisert. Andre beløp kan beregnes etter størrelse på forespørsel.

Avbestilling via internett
Vi gjør oppmerksom på at endringer og avbestillinger ikke kan gjøres via nettet. Avbestillinger og endringer skal kun skje via telefon dersom annet ikke er avtalt.
Alle gebyrer er pr. person og gjelder for alle reiser hvis ikke annet er angitt. Eventuelle unntak blir oppgitt ved bestilling.
Alle forespørsler som det er gjort reservasjoner på, belastes med et gebyr på kr 300,- (k 500).

Avbestilling:
Gjeldende regler for flyselskap og hoteller gjelder.

Pakkereise (fly og hotell i kombinasjon)
Gebyrer som for hhv. fly- og hotellbestillinger.

Forsikringer
Noble Tours anbefaler alle å tegne egen reise- avbestillingsforsikring dersom en ikke har dette.

Pass/visum
Det kreves gyldig pass til alle reisemål. Noen land krever at passet er gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Den reisende er selv ansvarlig for at gyldig pass medbringes på reisen.

Reglene under gjelder norske statsborgere med norsk pass. Reglene kan være forskjellig for andre nasjonaliteter (gjelder både pass og visum). Reisende som ikke er norske statsborgere, må selv undersøke om visum er påkrevd og selv sørge for å ha gyldig innreisetillatelse til ferielandet. Visum søkes gjennom vedkommende lands ambassade/konsulat. Opplysninger om visum og utenlandske ambassader/konsulater i Norge fås ved henvendelse til Utenriksdepartementets Konsulatseksjon.

I tillegg til gyldig pass (og evnt. visum) krever også de fleste land at vedkommende kan dokumentere tilstrekkelige midler til oppholdet, samt legge fram gyldig billett for retur- eller viderereise.

Barn må ha eget pass. Barn som er innført i foreldrenes pass, trenger ikke eget pass før passets gyldighetstid utløper dersom de er under 16 år når reisen finner sted.

Noble Tours utsteder turistvisum til Australia for sine gjester. Visumregler kan endres uten varsel og det er den reisende selv som har ansvaret for å kontrollere om visum kreves til de respektive land.

Vaksinasjoner/Helse
Det er ditt eget ansvar å sørge for at du har de nødvendige vaksiner og medisiner med deg på reise. Ta kontakt med lege i god tid før avreise for informasjon om evnt. påbudte og/eller anbefalte vaksiner. Kontakt også din lege dersom du har spesielle helseproblemer som kan påvirkes av forhold som endret kost, klima etc.

Valuta
På de aller fleste reisemål kan du benytte kredittkort i tillegg til reisesjekker og kontanter. Reisesjekker og kontanter i amerikanske dollar anbefales.

Kundens plikter
Kunden plikter å sjekke om navn på reisedokumentene stemmer overens med navn i passet, samt å ha satt seg inn i Noble Tours sine reisevilkår. Vi gjør oppmerksom på at forholdene i andre land kan være vesentlig forskjellige fra Norge, så som kriminalitet, religiøse, politiske og sosiale forhold. Noble Tours vil i den grad det er mulig, informere om spesielle hendelser og om tilstanden i de respektive land.

Forsinkelser
Forsinkelser forekommer fra tid til annen. Flyselskapene har egne regler for dekning av utgifter som oppstår i forbindelse med forsinkelser. Noble Tours svarer ikke for kostnader/utgifter i forbindelse med flyforsinkelser. Alle krav rettes direkte mot det gjeldende flyselskap.

I noen tilfeller overbooker flyselskapene plasser som er tilgjengelig på flyet. Dvs at flyselskapet har solgt flere plasser enn det er tilgjengelig. Dette gjør de for at flyene deres ikke skal gå tomme, men passasjerer som har bekreftet plass og som får beskjed om at flyet er overbooket får tilbud om alternativ rute eller overnatting med kompensasjon. Vi håper på forståelse for at Noble Tours ikke er ansvarlige for dette og at flyselskapet etter beste evne forsøker å ordne opp i det.

Prisendringer
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer fra flyselskap, lokale arrangører, valutakurser, flyskatter og andre avgifter som Noble Tours ikke har innflytelse på. Dersom prisendringen er på mer enn 10 %, kan kunden fritt avbestille hele reisen uten noen kostnader. Ved feilberegning av pris, skal kunden få beskjed så snart dette oppdages. Kunden kan få tilbud om avslag eller full refusjon. Avslag skal beregnes etter skjønn og skal ikke være til ulempe for Noble Tours.

Lokale flyplassavgifter
Alle flyplassavgiftene som tas inn på forhånd er spesifisert på fakturaen fra oss. Lokale skatter kan forekomme, og disse betales lokalt. I den grad det er mulig, vil Noble Tours opplyse om dette på forhånd. Men det er dessverre ikke mulig for oss å vite om alle skatter på forhånd for alle destinasjoner.

Bagasje
Noble Tours er ikke ansvarlig for tapt, eller forsinket bagasje. Alle krav rettes direkte mot enten det gjeldende flyselskap eller forsikringsselskapet. Ved skade eller forsinkelse må man straks melde i fra til flyselskapets kontor på den aktuelle flyplassen for å fylle ut et skjema for tapt eller forsinket bagasje. Uten dette skjemaet, kan ikke senere krav rettes mot verken flyselskap eller forsikringsselskap.

Hotellbeskrivelser
Vurderingene av våre hoteller er gjort etter det aktuelle lands offisielle klassifisering. Standard og klassifisering av hotell, kan variere fra land til land.

Enkeltrom er noen ganger mindre enn et dobbeltrom, men har i de fleste tilfeller samme pris som et dobbeltrom. Spesielle ønsker som havutsikt, etasjevalg o.l. vil ikke kunne bekreftes, men ønsket vil bli lagt frem til hotellet.

Pågående arbeid og oppussing skal, i den grad det er mulig, bli gitt beskjed om på forhånd. Slike forhold kan ikke påklages i etterkant.
I enkelte land er det vanlig med insekter, gekkoer o.l., men er ikke ensbetydende med at standarden på hotellet er dårlig.

Rebekreftelse
Vi vil i alle tilfeller be kunden om å rebekrefte hjemreisen senest 72 timer før avgang. Hos de fleste flyselskap er ikke dette nødvendig. Vi anbefaler kunden om å gjøre dette, fordi ved en rebekreftelse understreker man at man helt sikkert skal reise. Rebekreftelse kan enklest gjøres på flyplassen man ankommer eller på hovedkontoret for flyselskapet. De fleste hotellene har alltid telefon eller faxnr til alle flyselskapene. Ta kontakt med resepsjonen og be dem om hjelp til å rebekrefte hjemreisen, noe de fleste gjør mot en mindre symbolsk sum.

Postsendinger
Vanligvis sendes reisedokumenter med ordinær post. Om noe annet er ønskelig ber vi om bli gjort oppmerksom på det. Ekspresssendinger blir belastet med postens/ekspressgods omkostninger + kr 150,-. For budbil gjelder bud/budbil omkostninger + kr 150,-. Lignenede tjenester vil bli belastet med det samme.

Reklamasjoner
Dersom du mener noe ved reisen eller oppholdet er mangelfullt, plikter du, i henhold til paragraf 8-1 i ”lov om pakkereiser”, å gi arrangør/agent/formidler av reisen beskjed om dette med en gang mangelen oppdages. I motsatt fall taper du retten til å påberope deg mangelen.

Spørsmål
Ved spørsmål, kan vi kontaktes på telefon 23 31 69 59 eller email info@nobletours.no.

Reisegarantifondet
Noble Tours har til enhver tid stilt den lovbestemte garanti til:
Reisegarantifondet v/forretningsfører Advokatfirma Arild Friestad
Skansegaten 9
4006 Stavanger

Ansvarlig arrangør
Noble Tours AS
Akersgaten 41
0158 Oslo
Tel : 23316969

Det tas forbehold om trykkfeil.